För patienter

Tonsilloperationsregistret är ett kvalitetsregister som samlar data om halsmandeloperationer. Syftet är att höja vårdens kvalitet. Nästan alla som opereras blir fria från sina symtom efter operationen. Men i samband med den uppstår ibland problem med blödningar, smärta och annat. Det är framför allt för att minska dessa problem som Tonsilloperationsregistret har skapats.

Här finns information för patienter om hur vården förbättras med hjälp av Tonsilloperationsregistret.

Här finns information för patienter och närstående om varför man opererar halsmandlar och hur man bäst tar hand om sig efter operationen.