Data för säkrare tonsilloperationer

Nedanstående data gäller kalenderåret 2016.

4,7 % Andel patienter som återinlas för blödning inom 30 dagar efter operation. Data har samkörts med Patientregistret.
16,6 % Andel patienter som sökte vård för smärta inom 30 dagar efter operation.
94,7 % Andel patienter som var symtomfria sex månader efter operation.

Tonsilloperationsregistret

Tonsilloperationer är det vanligaste kirurgiska ingreppet på barn. Tonsilloperationsregistret samlar in data från hela landet om operationen. Statistiken visar att ingreppet i hög utsträckning ger symtomfrihet, men blödningar och smärta efteråt är vanliga. Med hjälp av registerdata har man kunnat dra slutsatser om vilka operationsmetoder och rutiner som orsakar minst problem.
Alla kliniker i Sverige som utför tonsilloperationer kan följa sina resultat på denna webbplats. De kan också se hur de lyckas jämfört med andra kliniker. Syftet är att kvaliteten på vården ska höjas och komplikationer som blödningar och smärta minimeras.
Läs mer.

Förbättringsarbete gav färre blödningar efter tonsilloperation

Blödningar efter tonsilloperationer är potentiellt livshotande. Det skiljer stort mellan olika kliniker vilken andel av patienterna som drabbas. Nu har Tonsilloperationsregistret visat att det går att minska antalet blödningar genom systematiskt förbättringsarbete.

Läs mer.