Logo

Utfasning av mobilt bankID

Från och med den 1 november 2024 kommer Mobilt BankID inte längre finnas som val i Stratum. Använder du i dagsläget BankID som inloggningsmetod behöver du skaffa ett SITHS-kort.

Läs hela nyheten.

Data för säkrare tonsilloperationer


 • Täckningsgrad i Tonsilloperationsregistret föregående år

  Se täckningsgrader för regioner och enheter.
 • av patienter som genomgick tonsillektomi utan abrasio 2021 blev helt eller delvis besvärsfria efter operationen.

 • av patienter som genomgick tonsillektomi utan abrasio 2021 lades in för postoperativ blödning.

  Se mer statistik.
 • av patienter som genomgick tonsillektomi utan abrasio 2021 kontaktade vården pga postoperativ smärta.

 • Tonsilloperationsregistret

  UTFASNING AV MOBILT BANKID

  Från och med den 1 november 2024 kommer Mobilt BankID inte längre finnas som val i Stratum. Använder du i dagsläget BankID som inloggningsmetod behöver du skaffa ett SITHS-kort.

  Läs hela nyheten.