Logo

Nu finns data från Tonsilloperationsregistret på Vården i siffror

Data för säkrare tonsilloperationer


 • Täckningsgrad i Tonsilloperationsregistret föregående år

  Se täckningsgrader för regioner och enheter.
 • av patienter som genomgick tonsillektomi utan abrasio 2021 blev helt eller delvis besvärsfria efter operationen.

 • av patienter som genomgick tonsillektomi utan abrasio 2021 lades in för postoperativ blödning.

  Se mer statistik.
 • av patienter som genomgick tonsillektomi utan abrasio 2021 kontaktade vården pga postoperativ smärta.

 • Tonsilloperationsregistret

  NU FINNS DATA FRÅN TONSILLOPERATIONSREGISTRET PÅ VÅRDEN I SIFFROR