Data för säkrare tonsilloperationer

Nedanstående data gäller kalenderåret 2014.

7 % Andel patienter som återinlas för blödning inom 30 dagar efter operation. Data har samkörts med Patientregistret.
17 % Andel patienter som sökte vård för smärta inom 30 dagar efter operation.
96 % Andel patienter som var symtomfria sex månader efter operation.

Tonsilloperationsregistret

Tonsilloperationer är det vanligaste kirurgiska ingreppet på barn. Tonsilloperationsregistret samlar in data från hela landet om operationen. Statistiken visar att ingreppet i hög utsträckning ger symtomfrihet, men blödningar och smärta efteråt är vanliga. Med hjälp av registerdata har man kunnat dra slutsatser om vilka operationsmetoder och rutiner som orsakar minst problem.
Alla kliniker i Sverige som utför tonsilloperationer kan följa sina resultat på denna webbplats. De kan också se hur de lyckas jämfört med andra kliniker. Syftet är att kvaliteten på vården ska höjas och komplikationer som blödningar och smärta minimeras.
Läs mer.

Färre VAB-dagar med rätt operationsmetod

Antal VAB-dagar blir lägre vid val av rätt metod för halsmandeloperation på barn. Sambandet syns tydligt i ny forskning som gjorts på data från Tonsilloperationsregistret. Både barnen och samhället vinner på att den bästa metoden används.

Läs mer.