Logo

Förbättringsarbete gav färre blödningar efter tonsilloperation

Sex ÖNH-kliniker deltog 2013-2014 i förbättringsprojekt kring tonsillektomi med syftet att få ner antalet blödningar efter operation. Nya data visar att de har sänkt blödningsfrekvensen signifikant. Den viktigaste framgångsfaktorn var att gå över till kall teknik.