2017-05-11

Kliniktabeller att ladda ner

Nu kan du ladda ner din kliniks tabell med registerdata

Tonsilloperationsregistret har tagit fram kliniktabeller för de registrerande enheterna som enkelt kan hämtas som PDF på registrets hemsida. Kliniktabellerna är uppbyggda på samma sätt som man tidigare gjort till årsrapporter. Tabellerna kommer att uppdateras varje kvartal, och hittas under rubriken Statistik.

länk till sidan.