Logo

Tonsilloperation.se flyttar från Tonsilloperationsregistret

Tonsilloperationsregistret startade 2010 ett projekt med syfte att förbättra information och förberedelse av barn och ungdomar som ska genomgå tonsillkirurgi. Resultatet blev en nationell webbaserad informationsplats som vi idag känner som Tonsilloperation.se.