Logo

Vetenskapliga artiklar med relevans för registret

På den här sidan listas vetenskapliga artiklar som har koppling till Tonsilloperationsregistret, men som inte direkt bygger på registrets data.