Logo

Så informerar du patienter om registrering

Innan uppgifter om en patient förs in i ett kvalitetsregister ska vårdgivaren informera patienten skriftligen om detta. Innehållet i informationen är reglerat av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR, och kan lagligen inte minskas i omfattning eller innehåll.

Dokument att ladda ner