Logo

Terminologi och variabler i Tonsilloperationsregistret

Här finns beskrivning av de variabler och termer som används i det peroperativa formuläret i tonsilloperationsregistret från och med 2022-11-01. En förutsättning till att kunna tolka och använda data är att vi använder samma betydelse för indikatorer som registreras. Läs igenom denna sida och diskutera regelbundet på kliniken hur ni registrerar.

Dokument att ladda ner