Logo

Nordiskt samarbete

Det svenska Tonsilloperationsregistret ingår i ett nordiskt samarbete med grupper i Norge, Danmark, Finland och Island.

Dokument att ladda ner