Logo

Validering av data i Tonsilloperationsregistret

En granskning 2020 visade att överensstämmelsen mellan uppgifter i Tonsilloperationsregistret och journaluppgifter var god. En bortfallsanalys visade att det inte fanns några väsentliga skillnader mellan patienter som svarat och som inte svarat på registrets postoperativa PROM-enkäter.